Kategorie

Porady:

Czy można leczyć się samemu lekami homeopatycznymi?

W niektórych przypadkach tak. Samoleczenie poparte poradą farmaceuty może wystarczyć w przypadku wielu powszechnych dolegliwości, gdyż lek homeopatyczny może być wiarygodnym rozwiązaniem o szybkim działaniu, dostosowanym do sytuacji....

Apteka
Centrum Homeopatii

ul. Miła 33
01-050 Warszawa

pon. - pt. 8:00-20:00
sobota 9:00-15:00

Biuro obsługi klienta
apteki internetowej:

pon. - pt. 8:00-18:00

tel: 22 838 09 06

Polityka prywatności

 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem apteki internetowej www.centrumhomeopatii.pl (zwanego dalej: „Apteką Internetową”).
 2.Właścicielem Apteki Internetowej i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Homeopatii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-050), przy ul. Miła 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020202, NIP: 5271730919, Regon: 012430458, zwana dalej Centrum Homeopatii Sp. z o.o..
 3.Centrum Homeopatii Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Aptekę Internetową.
§ 1 Jak zbieramy dane?
 1.Centrum Homeopatii Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 a)rejestracji konta w Aptece Internetowej oraz składania zamówienia;
 b)korzystania z formularza kontaktowego.
 3.W przypadku rejestracji konta w Aptece Internetowej oraz składania zamówienia, Klient podaje:
 a)adres e-mail;
 b)dane adresowe:
 a.kod pocztowy i miejscowość;
 b.kraj (państwo);
 c.ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 c)imię i nazwisko;
 d)numer telefonu.
 4.Podczas rejestracji konta w Aptece Internetowej Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
 5.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 a)firmę Przedsiębiorcy;
 b)numer NIP.
 6.W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej Apteki, Klient podaje następujące dane:
 a)imię i nazwisko;
 b)adres e-mail;
 c)numer telefonu.
 7.Podczas korzystania ze Stron Internetowych Apteki mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Aptece Internetowej.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 1.W przypadku dokonania rejestracji konta w Aptece Internetowej dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2.W przypadku dokonania zakupu w Aptece Internetowej dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 3.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 4.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Apteki Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Apteką Internetową.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1.Apteka Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Centrum Homeopatii Sp. z o.o. na komputerze osoby odwiedzającej Aptekę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Centrum Homeopatii Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Aptekę Internetową. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Aptece Internetowej.
 2.Centrum Homeopatii Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3.Centrum Homeopatii Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:
 a)uwierzytelniania Klienta w Aptece Internetowej i zapewnienia sesji Klienta w Aptece Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Apteki Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Apteki Internetowej korzystają ze Strony Apteki Internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4.Centrum Homeopatii Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 a)zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 b)prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 c)prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 5.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Apteki Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Apteki Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6.Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 a)przeglądarka Internet Explorer;
 b)przeglądarka Mozilla Firefox;
 c)przeglądarka Chrome;
 d)przeglądarka Safari;
 e)przeglądarka Opera.
 7.Centrum Homeopatii Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Aptekę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Centrum Homeopatii Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Apteki Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Apteki Internetowej.
 8.Apteka Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Centrum Homeopatii Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
 1.Dane osobowe zbierane przez Centrum Homeopatii Sp. z o.o. za pośrednictwem Apteki Internetowej są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
 2.Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Apteki Internetowej mają jedynie uprawnieni pracownicy Centrum Homeopatii Sp. z o.o..
 3.Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 4.Centrum Homeopatii Sp. z o.o. zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Aptece Internetowej.
 5.Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Centrum Homeopatii Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Aptece Internetowej regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Centrum Homeopatii Sp. z o.o. roszczeń od danego Klienta.
 6.W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Aptece Internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Apteka Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Centrum Homeopatii Sp. z o.o. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Aptece Internetowej. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Apteki, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 7.Centrum Homeopatii Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
 1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Centrum Homeopatii Sp. z o.o. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: apteka@centrumhomeopatii.pl
 3.Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2016 r.